Ad, soyad, atasının adı:

 • Mətanət Valeh qızı Əliyeva

Təvəllüd:

 • 05.06.1989

Əlaqə:

 • Ev telefonu: (012)-372-50-28
 • Mobil: (+994)055-312-10-36; (+994)070-229-10-39
 • Mail adresi: [email protected]

Təhsil: Ali

 • Bakalavr – Bakı Dövlət Universiteti, Psixologiya, 2006-2010
 • Magistratura – Bakı Dövlət Universiteti, İnkişaf psixologiyası, 2010-2012
 • Doktorantura – Bakı Dövlət Universiteti, Psixologiya kafedrası, 6111.01 – Şəxsiyyət psixologiyası ixtisası, 2017-2021

Elmi dərəcəsi (Elmi adı):

 • yoxdur

İş fəaliyyəti (Vəzifə, işlədiyi yer):

 • Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Yaş və inkişaf psixologiyası şöbəsinin müdiri, psixoloq 

Əmək fəaliyyəti:

 • “Ümüdlü Gələcək” gənclər təşkilatı, “Uşaq Qaynar Xətt” xidməti, psixoloq-operator vəzifəsi (2010-2011)
 • Təhsil Nazirliyi, De-institutlaşma və uşaqların müdafiəsi idərəsi, Sosial işçi-psixoloq vəzifəsi (2012 – 2014)
 • SOS uşaq kəndləri, FS, Psixoloq vəzifəsi , Təlimçi konsultant (2014-2015)
 • Ömər Xəyyam Dərsanəsi, Boğaziçi kızlar dersanesi, Təlimçi psixoloq (2015)
 • Təhsil Nazirliyi, 1 nömrəli Xəzər kiçik qrup evi, Sosial işçi-psixoloq (2015 -2018)
 • Bakı Dövlət Universiteti, Psixologiya kafedrası, Müəllimə (saat hesabı) (2017-ci ildən etibarən)
 • LOGO CENTER PNİM, rəhbər (2019-2021)

Dil bilikləri:

Azərbaycan dili – ana dili

Rus dili – yüksək səviyyə (yazı, oxu, danışıq)

Fransız dili – orta səviyyə (yazı, oxu, danışıq)

İngilis dili – orta səviyyə – (pre-intermediat)

Türk dili – yüksək səviyyə (yazı, oxu, danışıq)

Ərəb dili – orta səviyyə (yazı,oxu)

Kompyuter bacariqlari:

 • Yüksək səviyyə – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnistitutunda İnformatika kursunu  müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

Tədris etdiyi fənlər:

 1. Yaş psixologiyası
 2. Ümumi psixologiya (duyğu və qavrayış)
 3. Ümumi psixologiya (emosiya və motivasiya)
 4. Ümumi psixologiya (təfəkkür və nitq)
 5. Psixologiya tarixi
 6. Əmək və menicment psixologiyası
 7. Diqqət əksikliyi və hiperaktivlik
 8. Əqli gerilik
 9. Xüsusi psixologiya

Tədqiqat sahəsi:

 • Şəxsiyyət psixologiyası, yeniyetməlik yaşının psixologiyası

İştirak etdiyi konfranslar, kurslar, treninqlər:

 • 01.01.2010 – Uşaqdan uşağa metodologiyasına əsaslanan qrup sesiyaları, Save the Children – Azərbaycan (2 il)
 • 27.10.2011- İnkluziv təhsilin monitorinqi, Unicef – Azərbaycan
 • 05.03.2012-(0-18) ailə təlim proqramı, Azərbaycan Respublikasl Təhsil Nazirliyi, TC Milli Eğtim bakanlığı (3 ay)
 • 31.05.2012 – Uşaqların məhkəmə prosesində dindirilməsi, ABA CEELİ – Azərbaycan
 • 21.05.201 – Risklərin idarə olunması Və Qeyt-kipinq təlimi, Azərbaycan Respublikasl Təhsil Nazirliyi – Azərbaycan (7 gün)
 • 17.06.2013 – Böhran yaşayan Fərd və ailələrlə iş, Hİlfsverk Avstriya Beybəlxalq təşkilatı, Austrian development couperation – Azərbaycan
 • 09.10.2014 – “İnsan Alveri: Təhlükələr və qabaqlayıcı təşəbbüslər”, İOM İnternational organization for migration – Azərbaycan (10 gün)
 • 11.12.2014 – Təlimçi fəaliyyəti, Azərbaycan Respublikasl Təhsil Nazirliyi
 • 01.04.2015 – Şəxsiyyətin inkişafı treninqi, Psixoloji Mərkəz
 • 09.09.2017- İnsan resurslarinin idarə edilməsi (HR management), Təlimci trainig&develpment acadamy (7 gün)
 • 17 aprel 2017-ci il Sosial Elmlər və Psixologiya fakültəsi: 25 il (uğurlar, problemlər, perspektivlər)
 • 22-23 aprel 2017-ci il tarixində keçirilən  Xəzər Universiteti, Azərbaycan IV Beynəlxalq psixologiya  konfransı
 • 24-25 oktyabr 2017-ci il Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi konfransı
 • 06 dekabr 2017-ci il, Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti,  “Əbdül Əlizadə:Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə” mövzusunda  konfrans
 • 20 aprel 2018-ci il Bakı Dövlət Universitetində təşkil olunmuş “Təhsil və Cəmiyyət” mövzusunda gənc tədqiqatçıların beynəlxalq elmi-praktik konfransı
 • 27-28 Aprel 2018-ci ildə Bakı Mühdislik Universitetində təşkil olunmuş  ümummilli lider H.Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı
 • 1-4 Sentyabr 2018ci ildə, Türkiyədə, İstanbul şəhərində təşkil olunmuş,  İTAC 2018 –  II Uluslararası Turaz adli   bilimlər, adli tıp ve patoloji kongresi
 • 29-30 oktyabr 2018-ci il Azərbayan Milli Elmlər Akademiyasında təşkil olunmuş “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfransı
 • 22-23 noyabr 2018-ci il  Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetində  təşkil olunmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş doktorant və gənc tədqiqatçıların XXII respublika elmi konfransı
 • 01 – 30 Noyabr 2018 -ci il – DENVER II tətbiqi təlim proqramını uğurla başa vurmuşdur.
 • 19 aprel 2019-cu il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Təhsil: Klassik və Müasir Yanaşmalar” mövzusunda gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi-Praktik konfrnansında iştrak etmişdir.
 • 8-9 İyun 2019-cu il York Universiteti və  Emosiya Mərkəzli Terapiyanın Beynəlxalq asossasiyasının təqdim etdiyi “Emosiya terapiyası” mövzusunda Beynəlxalq konfrans daxilində  16 saatlıq  təlim kursunu bitirmişdir.
 • 25-26 İyul tarixində “PSİXOLOGİYA ZİRVƏSİ: Problemlər, Perspektivlər və Yeni yanaşmalar” Beynəlxalq konfrasında iştrak etmişəm. Konfrans daxilində “İyi yaşamın bilimi: Pozitov psikoloji” və “Bilişsel-Davranışçı terapilerle olumluluk psikolojisinin bütünleşmesi” mövzularında təcrübə tətbiqini öyrəndiyi üçün sertifikat almışdır.
 • 09.09.2019  “Uşaq İnkişafında Problemlər” Konfransını təşkil etmişəm və “Psixoloji Böhran” mövzusunda məruzə etmişdir.
 • 2019-cu il  oktyabr ayında  İT Psixoloji Mərkəzinin təşkil etdiyi  MMPİ (Minniesota Multiphasic Personality İnventory-566) metodikasını öyrənmişəm və sertifikatlaşdırmadan keçmişdir.
 • 2019-cu il Noyabr ayında İT Psixoloji Mərkəzinin təşkil etdiyi   “Lusher (Eight color)” mövzusunda  praktik təlim kursunu bitirmişdir.
 • 03-04 Dekabr 2019 tarixində Azərbaycan Dövlət İnşaat Universitetində Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 yubileyinə həsr edilən doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika elmi konfransında iştrak etmişdir.
 • 01.04.2022-01.10.2022 – Yıldız Teknik Universiteti, Ailə Danışmanlığı ixtisasartırma kursu
 • 01.05.2022-01.11.2022- Rasyonel Psikoloji Enestüsü – Rosional Emosional Koqnitiv davranış terapiyası kursu

Çap olunmuş əsərləri:

 • 27 aprel 2012-ci il BDU, Sosial Elmlər və Psixologiya fakültəsi, Qloballaşma şəraitində sosila problemlərin həlli yolları, Gənc tədqiqatçıların respublika elmi praktik konfransının materilları, “Nağılların təsnifatı” mövzusunda tezis
 • 2012-ci il, BDU, Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, Elmi əsərlər toplusu №7, “Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixi inkişafında nağılların rolu” mövzusunda məqalə
 • 2012-ci il, ADU, Elmi Xəbərlər Jurnalı №1, “Məktəbəqədər yaşlı uşaların psixi inkişaf xüsusyyətləri” mövzusunda məqalə
 • 17 aprel 2017-ci il Sosial Elmlər və Psixologiya fakültəsi: 25 il(uğurlar, problemlər, perspektivlər) Gənc tədqiqatçıların respublika elmi praktik konfransının materilları,  “Krizis i liçnost” mövzusunda tezis
 • 24-25 Oktyabr 2017-ci il Bakı Dövlət Universitetində təşkil olunmuş doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi konfransının materiallarında “Yeniyetmələrdə identiklik problemi çərçivəsində psixoloji böhranın tədqiqi” mövzusunda tezis
 • 2017-ci ilin dekabr ayında Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyat fakültəsinin elmi məcmuəsinin 28-ci sayında  “Yeniyetməlik dövrü və psixoloji böhran” mövzusunda məqalə
 • 20 aprel 2018-ci il Bakı Dövlət Universitetində təşkil olunmuş “Təhsil və Cəmiyyət” mövzusunda gənc tədqiqatçıların beynəlxalq elmi-praktik konfransının materillarında “Krizisnie situasii v semye, ix fenomenaloqiya” mövzusunda tezis
 • 27-28 Aprel 2018-ci il Bakı Mühdislik Universitetində təşkil olunmuş  ümummilli lider H.Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfrans materiallarında  “Psixoloji böhran” mövzusunda tezis
 • 2018-ci il iyun ayında Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyat fakültəsinin elmi məcmuəsinin 29-cu sayında “Böhran vəziyyətinin psixoloji xarakteristikası” mövzusunda məqalə
 • 1-4 Sentyabr Türkiyədə,  İTAC 2018 –  II Uluslararası Turaz adli   bilimlər, adli tıp ve patoloji kongresində “Uşaqlarda cinayi davranışın formalaşmasında sosila faktorların rolu” mövzusunda tezisi məruzə edilmiş və birinci yerə laiq görülmüşdür və tezis konfransın materiallarında çap olunmuşdur.
 • 29-30 oktyabr 2018-ci il  Azərbayan Milli Elmlər Akademiyasında təşkil olunmuş “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfransının materiallarında “Psixoloji böhran” mövzusunda tezis
 • 19 aprel 2019-cu il BDU, Sosial Elmlər və Psixologiya fakültəsi, Təhsil: klassik və müasir yanaşmalar mövzusunda Gənc tədqiqatçıların respublika elmi praktik konfransının materilları, “Yeniyetməlik dövründə aqressiv davranışın xüsusiyyətləri” mövzusunda tezis
 • 21-22 Oktyabr 2019 tarixində  Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetdə tə təşkil olunmuş doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransının materiallarında “Yeniyetməlik dövründə psixoloji yardımın xüsusiyyətləri” mövzusunda tezis nəşr olunmuşdur.
 • 03-04 Dekabr 2019-cu ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində təşkil olunmuş doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika elmi konfransının materiallarında “Valideyn himayəsindən məhrum olmuş yeniyetmələrdə deviant davranışın təhlili” mövzusunda tezis nəşr olunmuşdur.
 • 2020 –ci il Psixologiya Jurnalında “Yeniyetmələrəd böhran hallarının aradan qaldırılmasında psixokorreksiyanın rolu” mövzusunda məqalə nəşr olunmuşdur (2020 N1).
 • 2020-ci il Geostrategiya beynəlxalq ictimai –siyai, elmi-nəzəri Jurnalında (N1 (55)) “Uşaq inkişafında böhran problemi” mövzusunda məqalə dərc olunmuşdur.
 • 2020-ci il Geostrategiya beynəlxalq ictimai –siyai, elmi-nəzəri Jurnalında (N3/4 (57-58)) “Koronovirus (Covid 19) Pandemiyası cəmiyyətfə böhran faktoru kimi mövzusunda məqalə dərc olunmuşdur.
 • 2020-ci il Psixologiya Elmi Tədqiqat İnistutunda təşkil olunan  “Psixologiya zirvəsi: Problemlər, perspektivlər və yeni yanaşmalar” mövzusunda Beynəlxalq –elmi –praktik konfransının materialları (tezislər) jurnalında “Yeniyetmələrdə Kompleks halları” mövzusunda tezis.

Təhsildə Psixoloji Xidmət kitabının (məktəb psixoloqları üçün stolüstü kitab) həmmüəllifi.

Online Qeydiyyat