Ad, soyad, atasının adı:

 • Ülviyyə Azad qızı Nəhmətova

Təvəllüd:

 • 30.10.1991

Əlaqə (Mail, Telefon):

Təhsil: Ali

 • Doktorantura – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ümumi psixologiya kafedrası, Ümumi psixologiya, 2015-2019
 • Magistratura – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ümumi psixologiya, 2013-2015
 • Bakalavr – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Təhsildə sosial-psixoloji xidmət, 2009-2013
 • VIII-XI siniflər – Binəqədi rayonu, 306 saylı orta məktəb, 2005-2009
 • I-VII siniflər – Qaradağ rayonu, E.Şirəliyev adına 274 saylı orta məktəb, 1998-2005

İş fəaliyyəti (Vəzifə, işlədiyi yer):

 • 2015-2016 – ci illər ADPU-nun Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasının saathesabı müəllimi;
 • 2016 – 2022 – ci illər ərzində ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının saathesabı müəllimi;
 • 2022 – ci ildən bu günədək Bakı Qızlar Universitetinin Psixologiya kafedrasının müəllimi;
 • 2019 – ci ildən bu günədək Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin  praktik psixoloqu.
 • 2019-2021 – ci illərdə Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Təhsildə Psixoloji Xidmətə Dəstək Mərkəzinin elmi işçisi.
 • 2021-2022 – ci illərdə Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Elmi – Metodiki Şöbənin elmi işçisi.
 • 2022 – ci ildən bu günədək Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Yaş və İnkişaf Psixologiyası Şöbəsinin elmi işçisi.

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr:

 • 2016-2019-ci illərdə ADPU-da tələbələrin imtahanlarında kordinator vəzifəsi
 • 2022-ci ilin oktyabrın 22-sində Psixologiya Elmi – Tədqiqat İnstitutunda təşkil olunmuş “Əbdül Əlizadə fenomeni: Azərbaycan psixologiyasının tarixi və inkişaf perspektivləri” adlı Respublika elmi-praktik konfransına katib vəzifəsi

Bakalavr pilləsində tədris etdiyi fənlər:

 • Psixologiya
 • İdarəetmə və menecment psixologiyası
 • Koqnitiv, Humanist və Geştalt psixologiyası
 • Psixoanaliz
 • Şəxsiyyət və fəaliyyət psixologiyası
 • Psixologiya tarixi

Təşkilatçı olduğu konfranslar və simpoziumlar:

 • Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin rəsmi lisenziyası əsasında fəaliyyət  İLM – Lean Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Əlavə Təhsil Müəssisəsi “Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onların psixoloji rifahının yaradılması istiqamətində müəllimlərin peşəkar potensialının artırılması üzrə ixtisasartırma təlimi”, təlimçi, 22.01.2021
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən UNİCEF “Böhran vəziyyətlərində məktəbdə ilkin psixoloji yardım məsələləri təlimi”, təlimçi, 15-31.03.2021
 • Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda “Məktəb psixoloqlarının peşəkar təkmilləşdirmə proqramı üzrə təlim” təlimçi,  23.11 – 30.12.2021 
 • Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda “Təhsildə Sosial-Psixoloji Xidmətdə Problemlər və Perspektivlər” mövzusunda məktəb psixoloqlarının II Ümumrespublika Konfransında “Uşaqlarda KBT (Koqnitiv Davranış Terapiyası) texnikalarının tətbiqi” mövzusunda workshop,  25-26.04.2022 
 • Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda “Davranış pozuntusunun diaqnostikası və psixokorreksiyası ixtisasartırma təlimi”, təlimçi, 04.04.-25.05.2022
 • Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda “Əbdül Əlizadə fenomeni: Azərbaycan psixologiyasının tarixi və inkişaf perspektivləri” adlı Respublika elmi-praktik konfransı, katib, 22.10.2022

Tədqiqat sahələri:

 • Yeniyetmələrdə gender rolları
 • Uşaq və yeniyetmələrdə qorxu və fobiyaların korreksiya texnikaları
 • Uşaq və yeniyetmələrdə aqressiyanın korreksiya texnikaları
 • Diqqət əskikliyi və hiperaktivlik pozuntusu üzrə korreksiya texnikaları

Seçilmiş əsərləri:

 • Telepatiyanın psixoloji mahiyyət iPsixologiya jurnalı. Elmi – praktik jurnal, 2014 №1, Bakı – 2014. Səh.46-51
 • Röyanın psixoloji xarakteristikası Psixologiya jurnalı. Elmi – praktik jurnal, 2014 №2, Bakı – 2014. Səh.56-61
 • Dərk olunmayan psixi proseslərin insan həyatında rolu. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Ümumi psixologiya və Ümumi pedaqogika kafedralarının “Təhsilin aktual psixoloji – pedaqoji problemləri” mövzusunda elmi konfransının materialları, Bakı – 2014. Səh. 193-196
 • Şüursuzluq probleminin əsas cəhətləri. Magistrların ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VIII elmi konfransının materialları. Bakı – May – 2015. Səh. 851
 • Sosial media və KİV – in yeniyetmələrdə gender rollarının formalaşmasına psixoloji təsiri. Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XXI Respublika Elmi Konfransıının materialları, 24 – 25 oktyabr, Bakı – 2017. Səh. 257-258
 • Yönəlişliyin dərk olunmayan psixi proses kimi təhlili. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş. “Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası” adlı Respublika elmi konfransının materialları, ADPU – nun mətbəəsi, Bakı- 2015.. Səh.417-423
 • Yeniyetmə oğlan və qızlarda gender rollarının formalaşmasına ailə mühitində ana və ata modelinin psixoloji təsiri. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №4/2017. Səh. 266-271
 • Məktəb mühitində yeniyetmələrdə gender rollarının formalaşmasına müəllimlərin bir rol modeli kimi psixoloji təsiri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu Elmi əsərlər cild 85, № 1, 2018. Səh. 119-124
 • Müasir dövrdə yeniyetmələrdə gender rollarının formalaşmasına təsir edən amillər. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, C. 66, № 2, 2018. Səh. 291-298.
 • Gender rollarının inkişafı: cins və gender anlayışları. “Psixologiya Zirvəsi: Problemlər, Perspektivlər və Yeni Yanaşmalar” Beynəlxalq Elmi – Praktiki Konfransın materialları, Bakı – 2020, səh. 32-35.

Online Qeydiyyat