Virtual Reallıq (VR)

Həyəcan-Qorxu Aparatı

Fərdin fiziki olaraq virtual mühitdə olduğunu hiss etməsinə şərait yaradan aparatdır. Virtual Reallıq üçölçülü kompüter qrafikası əsaslı yeni texnoloji cihazdır.

  • Fobiyalarda,
  • həyəcan-təşviş və panik pozuntusunda,
  • aqorafobiya,
  • sosial fobiyanın müalicəsində virtual reallığa əsaslanan məruz buraxma texnikasıdır.

Eyni zamanda bu aparat vasitəsilə həyata keçirilən terapiyanın nəticələri tədqiqatların aparılması üçün istifadə edilir.

Online Qeydiyyat