Zamanınızı idarə etməkdə çətinlik çəkirsinizmi?

Zamanın effektiv idarə olunması ilə bağlı təcrübədə bir neçə məşhur zaman idarə etmə metodu vardır. Onlardan ən məşhuru Stephen Coveyin keçmiş amerikan prezidenti Eisenhower-dən ilham alaraq məşhurlaşdırdığı vacib və təcili zaman idarəetmə metodudur. Bu metoda görə gündəlik işlər 4 yerə bölünür.

Həm təcili, həm də vacib işlər. Bu işləri birinci növbədə etmək lazımdır. Bu işlər həm təcili, həm də vacib olduğu üçün ilk növbədə bu işlərini yerinə yetirmək lazımdır.

Vacib ama təcili olmayan işlər. Bu işləri təcili olmasa da gün ərzində vaxt tapıb yerinə yetirmək lazımdır. Vacib olsa da təcili olmadığı üçün imkan tapdıqca bu işləri həyata keçirmək lazımdır.

Təcili ama vacib olmayan işlər. Bu işləri başqalarına həvalə etmək lazımdır. Təcilidir, ama vacib deyil. Ona görə də bu işlərə sizin zaman ayırmağınız vaxt itkisi olacaq. Bu baxımdan bunları digər insanlara ötürə bilərsiniz.

Nə təcili nə də vacib olmayan işlər. Bu işləri siyahının son pilləsinə qoymaq, hətta heç vaxt ayırmamaq lazımdır. Əksər insanlarda zamanın böyük hissəsi bu etapda cəmləşdiyi üçün, onlar əsas işlərini vaxtında icra edə bilmirlər.

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı, psixoloq Ülviyyə Nəhmətova

Son məqalələr

Online Qeydiyyat