Category: Məlumat

CBT Məktəbi

Rasional Psixologiya İnstitutu

PSİXOLOGİYA ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUNUN ƏMƏKDAŞLIQ ETDİYİ RASİONAL PSİXOLOGİYA İNSTİTUTU HAQQINDA QISA MƏLUMAT Rasional Psixologiya İnstitutu Albert Ellis İnstitutunun Türkiyə səlahiyyətli olan psixoterapiya mərkəzidir. Rasional Psixologiya

Read More »

Online Qeydiyyat