Elmi Məqalələr

İdrak fəaliyyətində gender fərqləri.

Açar sözlər: gender fərqləri, idrak fəallığı, emosiya, gender dimorfizm İdrak fəaliyyəti, idrakın əsas xüsusiyyəti kimi şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir və ontogenezin bütün dövrləri

Ətraflı »