Elmi Məqalələr

Emosional tükənmə

Açar sözlər: emosional tükənmə, fiziki tükənmə, zehni tükənmə Müasir dövrdə texnologiyanın inkişafı birlikdə istehsal və səmərə keyfiyyətində gözlə görülən bir azalma diqqəti cəlb edir. Belə

Ətraflı »

Etnik münaqişələrin sosial-psixoloji aspektləri

Açar sözlər: etnos, münaqişə, gərginlik,uyğunsuzluq, eskalasiya Etnik münaqişə – sosial münaqişələrin xüsusi formasıdır. Etnoslararası gərginliyin formalaşması üçün etnik münasibətlərin tarixi çox əhəmiyyətlidir. Tarixi mövzularda mitinqlər

Ətraflı »

Online Qeydiyyat