Xəbərlər və Anonslar

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Türkiyənin Yıldız Texniki Universitetinin müəllimi, Doç.Dr.Seydi Ahmet Satıcı, institutun elmi-tədqiqat qrupu ilə növbəti görüşü keçirilib.

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Türkiyənin Yıldız Texniki Universitetinin müəllimi, Doç.Dr.Seydi Ahmet Satıcı, institutun elmi-tədqiqat qrupu ilə növbəti

Ətraflı »

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Türkiyənin Yıldız Texniki Universitetinin müəllimi, Doç.Dr.Seydi Ahmet Satıcı, institutun və AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Sosial psixologiya şöbəsinin elmi-tədqiqat qruplarının növbəti görüşü keçirilib. 

Görüşdə yeniyetmələrdə bullinq, aqressiya və psixi sağlamlıq arasında əlaqənin tədqiqi və “Məktəb psixoloqlarında ümidsizlik və emosional tükənmədə psixoloji sıxıntının vasitəçi rolu” adlı məqalənin araşdırma istiqamətləri

Ətraflı »

Azərbaycanlı psixoloqların məqaləsi beynəlxalq indeksli jurnalda çap olunub

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru ElnurRüstəmov və institutun elmi-tədqiqat qrupunun üzvləri Ülkər Zalova-Nuriyeva, Mələk Allahverdiyeva, Təhmasib Abbasov, Gülay Məmmədzadə və NarıncRüstəmovanın həmmüəlifi olduqları “Akademik effektivlik, akademikprokrastinasiya və rifah: geniş Azərbaycan nümunəsi ilə vasitəçilik modeli” (Academic self-efficacy, academic procrastination, and well-being: a mediation model with large sample of Azerbaijan) adlı məqalə bir çox beynəlxalq elmibazalarda indekslənən “International Online Journal of Primary Education”jurnalının 12-ci sayında çap edilib.   Tədqiqata 1657 yeniyetmə cəlb olunub. Məqalədə yeniyetmələrin akademikgöstəricilərinə təsir edən amillər, onların öyrənmə prosesində şəxsi effektivlik vəprokrastinasiya (ertələmə) arasında əlaqə və bu məsələyə münasibətləri araşdırılıb. Nəticələr göstərir ki, yeniyetmələr öyrənmənin özlərində müsbət təsirlərinigörərlərsə, dəslərinə qarşı daha az təxirə salma, ertələmə davranışları sərgiləyərlər, bu da onların akademik rifahını, eləcə də özünəgüvənini artırar.  Məqalə ilə daha ətraflı aşağıdakı linkə keçid edərək tanış ola bilərsiniz. https://www.iojpe.org/index.php/iojpe/article/view/269

Ətraflı »

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Doç.Dr.Seydi Ahmet Satıcı, institutun və AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Sosial psixologiya şöbəsinin elmi-tədqiqat qruplarının növbəti görüşü keçirilib. 

Görüşdə “Hopelessness” adlı məqalənin introduction hissəsi analiz edilib. Daha sonra növbəti qrupla “Emotional intelligence Basic psychological needs və Subjective happines əlaqəsi” adlı məqalənin ilkin addımları

Ətraflı »

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Doç.Dr.Seydi Ahmet Satıcı, institutun və AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Sosial psixologiya şöbəsinin elmi-tədqiqat qruplarının növbəti görüşü keçirilib.

Görüşdə “Prokrastinasiyanın lokus nəzarət və məktəb məmnuniyyəti arasındakı vasitəçi rolu” adlı məqalə yekunlaşdırılıb. Daha sonra növbəti qrupla “Özünüqiymətləndirmə, özününəzarət və smartfon asılılığı” adlı məqalə ilə

Ətraflı »

Online Qeydiyyat