Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun nəzdində “Beyin və davranış laboratoriyası” fəaliyyət göstərir. Laboratoriyada həm tədqiqat işləri aparılır, həm də müxtəlif növ psixoloji problemlərin diaqnostika və korreksiyasında cihazlar tətbiq olunur. “Beyin və davranış laboratoriyası”nda aşağıdakı cihazlardan istifadə olunur.

Ətraflı

Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutuun əməkdaşları psixologiyanın müxtəlif istiqamətləri üzrə fundamental tədqiqatlar işlərini icra edir. Alınan nəticələr dünyanın nüfuzlu, indeksli jurnallarında çap edilir. Bu bölmədə İnstitutun indiyə qədər apardığı təqdidat işləri öz əksini tapıb.

Ətraflı

Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu psixologiya sahəsində kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə ixtisasartırma, yenidənhazırlanma, stajkeçmə, kadrların təkmilləşdirilməsi və yaşlıların təhsili istiqamətində əlavə təhsil fəaliyyətini həyata keçrir.

Ətraflı

Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən “Testlərin Adaptasiyası Mərkəzi” cəmiyyətdə müxtəlif yaş qruplarında rast gəlinən psixoloji problemlərin tədqiq olunması üçün psixometrik qiymətləndirilməsi aparılmış, valid və mötəbər testlərin Azərbaycana adaptasiya olunması məqsədi ilə yaradılmışdır.

Ətraflı

Konfrans, təlim və kurslar

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda psixologiyanın müxtəlif sahələri üzrə konfrans, təlim, kurs kimi bir sıra tədbir və tədrislər həyata keçirilir. Bu fəaliyyət istiqaməti sahə üzrə əsaslı informasiyaları sizlərə çatdırmaq məqsədi daşıyır.

Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya

Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzi Psixologiya Elmi – Tədqiqat İnstitutunun nəzdində yaradılıb.

Mərkəzimiz peşəkar mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilən müxtəlif kateqoriyalı narahatlıqlar üzrə psixoloji xidmət imkanı təqdim edir.

Online Qeydiyyat