Şəxsiyyət

Motiv və motivasiya

Motiv nədir? İlk dəfə “motiv” sözünü Şoppenhauzer «kafi səbəbin 4 prinsipi» adlı məqaləsində «motivləşmə» sözü kimi işlətmişdir. Sonra bu termin insan və heyvanların davranışlarının səbəbini

Ətraflı »

Ən Yanlış Anlaşılan Hiss

İnsanların yaşadığı bütün  arasında qəzəb (və bəlkə də qısqanclıq) yəqin ki, ən  yanlış anlaşılandır.  Məsələ burasındadır:  cəmiyyətin onları məqsədəuyğun hesab edib-etməməsindən asılı olmayaraq özünü göstərir

Ətraflı »

Online Qeydiyyat