Missiya

  • Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Azərbaycanda elmi-maarifləndirici mərkəzə çevrilməsinə töhfə vermək;
  • Aktual mövzularda fundamental və tətbiqi tədqiqatlar aparmaq;
  • Peşəkar psixoloqların yetişdirilməsində aparıcı rol oynamaq;
  • Psixoloji xidməti peşəkar səviyyədə təşkil etmək və keçirmək.

Online Qeydiyyat