Adaptasiya olunan testlər

UŞAQ PSİXOLOJİ SIXINTI ŞKALASI

Uşaq Psixoloji Sıxıntı Şkalası

Aşağıdakı bəndlərin hər birini diqqətlə oxuyun və şkaladan istifadə edərək onların son iki həftə ərzində sizin üçün nə sıxlıqda olduğunu göstərin.

Mən qəzəb, stress və narahatlıq hiss etmişəm

Tamamilə yox
Bir neçə gün
Günün yarısından bir qədər çox
Demək olar ki, hər gün

Online Qeydiyyat