Elmi-metodik şöbə

Elmi-metodiki şöbə 2020-ci ildə yaradılmışdır.

Şöbə, əməkdaşları tərəfindən elmitədqiqat işləri mövzularının müzakirəsi və təsdiqi, il ərzində keçiriləcək elmi seminarların mövzularının, şöbənin fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq təlim, kurs, konfrans, simpozium və s. elmi tədbirləri təşkil edir. Fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq şöbə elmimetodiki materialların, icmalların, kitabların hazırlanması və dərc olunması, sosial – psixoloji xidməti əhatə edən metodikaların hazırlanması və tətbiqi, sosial – psixoloji və praktik məsləhət qrafikinin yaradılması və daim işlək vəziyyətdə tutulması proseslərini həyata keçirir.

Şöbə müdiri,
Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Hökümə İmran qızı Əliyeva

  • Elmi-metodik şöbə 2020-ci ildə yaradılmışdır.
  • Hal-hazırda şöbəyə psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Hökümə İmran qızı Əliyeva rəhbərlik edir.
  • Şöbənin əməkdaşları:

Əlaqə

Ünvan:
Ziya Bünyadov, 38
1072, Bakı, Azərbaycan
Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu
Elmi-metodik şöbə

Tel.: (+994 12) 563 00 44
E-mail: [email protected]

Online Qeydiyyat