İnkişaf və yaş psixologiyası

  • Yaş və İnkişaf Psixologiyası şöbəsi 2018-ci ilin sonunda yaradılmışdır.
  • Hal-hazırda şöbəyə Mətanət Valeh qızı Əliyeva rəhbərlik edir.
  • Şöbənin əməkdaşları:

Mətanət Əliyeva
şöbə müdiri, BDU-nun müəllimi və psixologiya (6111.01 – Şəxsiyyətin psixologiyası) ixtisası üzrə fəlsəfə proqramı üzrə doktorant
E-mail: [email protected]

Narınc Rüstəmova
kiçik elmi işçi, klinik psixoloq, Amerika Beynəlxalq Nevrorequlyasiya və tədqiqatlar Dərnəyinin rəsmi Azərbaycan təmsilçisi
E-mail: [email protected]

Mələk Allahverdiyeva
kiçik elmi işçi, klinik psixoloq
E-mail: [email protected]

Ülviyyə Nəhmətova
kiçik elmi işçi, psixologiya (6107.01 – Ümumi Psixologiya) ixtisası üzrə fəlsəfə proqramı üzrə doktorant
E-mail: [email protected]

Əlaqə

Ünvan:
Ziya Bünyadov, 38
1072, Bakı, Azərbaycan
Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu
Yaş və inkişaf psixologiyası şöbəsi

Tel.: (+994)12 563-00-44
E-mail: [email protected]

Online Qeydiyyat