Əlavə təhsil və innovasiyalar

Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu psixologiya sahəsində kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə ixtisasartırma, yenidənhazırlanma, stajkeçmə, kadrların təkmilləşdirilməsi və yaşlıların təhsili istiqamətində əlavə təhsil fəaliyyətini həyata keçrir.

Online Qeydiyyat