Ad, soyad, atasının adı:

 • Hökümə İmran qızı Əliyeva

Təvəllüd:

 • 18.10.1965

Əlaqə (E-mail, Telefon):

Təhsil: Ali

 • Dosent (təsdiq tarixi: 08.05.2015)
 • Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru (təsdiq tarixi: 12.06.2009)
 • Doktorantura – Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun “Psixologiya və yaş fiziologiyası” şöbəsi, psixologiya elmləri doktoru proqramı üzrə doktorant,  2012
 • Dissertantura – Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunda psixologiya və yaş fiziologiyası şöbəsi, Pedaqoji psixologiya, 2002-2008
 • İxtisasartırma –Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu, Praktik psixoloq ixtisası, 2000-2001
 • Bakalavr – M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu, 1982-1987

Elmi dərəcəsi (Elmi adı):

 • Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş fəaliyyəti (Vəzifə, işlədiyi yer):

 • 1987 – ci ildə Gədəbəy r-nu, Peşə məktəbində rus dili və ədəbiyyatı müəllimi
 • 1996 – 2001 – ci ildə Bakı şəhəri 252 saylı tam orta məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı müəllimi;
 • 2002 – 2004 – ci illərdə Bakı şəhəri 252 saylı tam orta məktəbdə psixoloq;
 • 2005- ci ildə Psixologiya və yaş fiziologiyası şöbəsində kiçik elmi işçi;
 • 2006-ci ilin iyun ayından Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunun Psixologiya kabinetində metodist;
 • 1 fevral 2008-ci ildən Psixologiya kafedrasında baş müəllim;
 • 18 mart 2008-ci ildən Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunun Elmi katibi;
 • 2008- 2013 – ilədək Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunun Psixologiya kafedrasının müdiri;
 • 2013 – 2015 ci ilədək Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunun Psixologiya və İctimai elmlər  kafedrasının müdiri;
 • 2015 – 2016 – cı ilədək Peşəkar kadrların İnkişafı institutunda aparıcı mütəxəssis
 • 2016-cı ildən “Se-NUR” Psixologiya və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri;
 • 2019 – ildən Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitunun Elmi-metodiki şöbəsinin müdiri.
 • 2010 – 2017-ci illər arasında ADPU-nun Ümumi psixologiya  və Pedaqoji psixologiya kafedrasında saathesabı müəllim;
 • 2012-2015-ci illər arasında Bakı Dövlət  Universitetinin Sosiologiya  kafedrasında saathesabı  müəllim;
 • 2008-2009-ci illər arasında Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda Psixologiya kafedrasında metodist;
 • 2016- ildən  Akademik Z.Əliyeva adına  Həkimlərin təkmilləşdirmə institutunda saathesabı müəllim;
 • 2020- ci ildən MDU-nin Bakı filialında  Dövlət buraxılış imtahanı üzrə komissiyanın üzvü
 • 2018 – 2021-ci ildə ADPU-nun Dövlət buraxılış imtahanı üzrə komissiyanın sədri

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr:

 • 2010 – 2012 – ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsisçiliyi ilə     buraxılan “Gənc istedad” jurnalının redaksiya heyətinin üzvi
 • 2012-2015-ci illərdə TPİ-nun Elmi-metodiki şuranın üzvi
 • 2005-2015 – ci illərdə Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətində psixoloq moderator
 • 2012- 2015 – ci illərdə Binəqədi İcra Hakimiyyətinin Dini məsələlər şöbəsində yaradılan ekspert qrupunun üzvi
 • 2016-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Pedaqoji psixologiya üzrə Elmi seminarın üzvü
 • 2021-ci ildən bugünədək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Pedaqoji psixologiya üzrə Elmi seminarın elmi katibi
 • Bakalavr pilləsində tədris etdiyi fənlər:
 • Ümumi psixologiya
 • Pedaqoji psixologiya
 • Psixokorreksiya
 • Psixodiaqnostika
 • Sosial psixologiya
 • Testologiya
 • Sosial işin əsasları

Magistratura pilləsində tədris etdiyi fənlər

 • Psixologiyanın müasir problemləri

Təşkilatçı olduğu konfranslar və simpoziumlar:

· “Təhsilin aktual psixoloji problemləri” mövzusunda elmi – praktik    konfrans Bakı – 2005

· “İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişaf” I Beynəlxalq Elmi konfrans BPKİYİ,        2010 9-11 noyabr, dekabr

· “İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişaf” I Beynəlxalq Elmi konfrans BPKİYİ,   2010 9-11 noyabr, dekabr· “İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişafı” II Beynəlxalq elmi konfrans Bakı,    7-9 iyun 2012

· Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda “Nəsimi  ili çərçivəsində”  Respublika elmi – praktik konfrans

· ADPU – da  “Əbdül Əlizadə fenomeni: Azərbaycan psixologiyasının tarixi və inkişaf perspektivləri” adlı Respublika elmi-praktik konfrans

Tədqiqat sahələri:

· Ailə psixologiyası

· Psixologiyada şəxsiyyət problemi

· Psixologiyada  “çətin uşaqlar” problemi

· Psixologiyada enerqoterapiya  problemi

· Qrup terapiyası

Seçilmiş əsərləri:

İşin adıİşin növüNəşriyyat, yurn. və s.adı  İşin həcmiMüəlliflər
1Pedaqoji ünsiyyət və şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına onun təsiriMəqaləTəhsil Mədəniyyət İncəsənət. 2001 № 3Səh.12-14Əliyeva Hökümə
2Yeniyetmələrlə psixoloji xidmətin təşkili xüsusiyyətləriMəqalə“Təhsilin aktual psixoloji problemləri” mövzusunda elmi – praktik konfransın materialları. Bakı – 2005Səh.119-120Əliyeva Hökümə
3Kiçikyaşlı məktəblilərin məktədə adaptasiyasının psixoloji xüsusiyyətləriMəqaləİbtidai məktəb və Məktəbəqədər tərbiyə. Bakı – 2005 № 4Səh.40-45Əliyeva Hökümə
4Sosial – psixoloji amillərin yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiriMəqalə“Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal Bakı -2005№ 6 (48)Səh.165-167Əliyeva Hökümə
5Azərbaycan klassik ədəbiyyatında yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşması problemiMəqaləDil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal Bakı – 2006 № 4 (52)Səh.93-97Əliyeva Hökümə
6Kiçik yeniyetmələrin məktəbə dezadaptasiyasının psixoloji əsaslarıMəqaləAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri Bakı – 2006 №3Səh.362-366Əliyeva Hökümə
7Pedaqoji ədəbiyyatda şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim – şagird münasibətlərinin roluMəqaləAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri Bakı -2006 № 4Səh.82-92Əliyeva Hökümə
8Şərq fəlsəfi fikrində şəxsiyyətin formalaşması problemiMəqaləPsixologiya jurnalı Bakı – 2007 № 3Səh.14-25Əliyeva Hökümə
9Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim – şagird münasibətlərinin roluMəqaləPsixologiya jurnalı Bakı – 2007 № 1Səh.160-171Əliyeva Hökümə
10Yeniyetmə şəxsiyyətinin inkişaf dinamikası və formalaşmasının psixoloji əsaslarıMəqaləAzərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri Bakı – 2007 №4Səh.233-239Əliyeva Hökümə
11.«Профессионализм педагога и личность учащегося»  MəqaləВопросы гуманитарных наук, 2007, №1  Səh.182-184Əliyeva Hökümə  
12Yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında müəllim – şagird münasibətlərinin rolu    MonoqrafiyaBakı “Elm və təhsil” 2009160 Səh.Əliyeva Hökümə
13İşarələr və simvollarMəqaləGənc İstedad  2008 № 1Səh. 36 – 39Əliyeva Hökümə
  14Dahiliyin zirvəsiMəqaləGənc İstedad  2009 № 1-2Səh. 72-80N.Cəfərov H.Əliyeva  
  15Психосемантическая сфера  – основа модернизации  «загадочного мира» личности  Məqalə“İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişaf” I Beynəlxalq Elmi konfrans BPKİYİ, 2010 9-11 noyabr, dekabrSəh 46-49  Əliyeva Hökümə
  16Təhsilin keyfiyyətinin müasirləşdirilməsinin psixoloji aspektləri  (тезис)“İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişaf” I Beynəlxalq Elmi konfrans BPKİYİ, 2010 9-11 noyabr, dekabrSəh 15  Əliyeva Hökümə
17Миф и сказка – как феномен культуры  MəqaləPsixologiya jurnalı, Bakı 2011 № 3Səh  83-92Əliyeva Hökümə  
  18Təhsildə psixoloji xidmət: Məktəb psixoloqunun stolüstü kitabımetodik vəsaitBakı “Elm və təhsil” -2011432 Səh.H. Əliyeva P.Mədədov G.Əlixanova
  19Psixoloji xidmətin triadasımetodik vəsaitBakı “Elm və təhsil” -2011264 Səh.H. Əliyeva P.Mədədov G.Əlixanova D.Əhmədova
  20Psixoloji və məntiq testləridərs vəsaitiBakı “Azərnəşr” 2011419 Səh.A.Zamanov H. Əliyeva    
21Özünü tanıDərs vəsaitiBakı “Hədəf Nəşrləri” mətbəəsi 2011330 Səh.A.Zamanov H.İ.Əliyeva
  22Metodika və yaradıcılıqmetodik vəsaitBakı “Azərnəşr” 2011280 Səh.A.Zamanov H. Əliyeva  
23Pedaqoji psixologiya, uşaq psixologiyası,  psixologiyanın müasir problemləri üzrə proqram  Proqram“Təhsil işçisi mətbəəsi MMC”, 2011Səh. 47H. Əliyeva G.Əlixanova P.Mədədov
24Yenidənhazırlanma fakültəsinin Psixologiya kursu üzrə proqramı  Proqram“Təhsil işçisi mətbəəsi MMC”, 2011Səh.104H. Əliyeva G.Əlixanova Ş.Məsimova S.Zamanova L.Seyidbəyova
25Yenidənhazırlanma fakültəsinin “Sosial iş” ixtisası üzrə proqramıProqram“Təhsil işçisi mətbəəsi MMC”, 2011Səh. 79A.Zamanov M.Hacıyev H. Əliyeva
26Инновационные технологии в образовательном процессе  MəqaləKiyev vilayəti. Белый церковый Elmi Praktik konfrans Kiyev 2012 . 24 – 25 aprelSəh.102 – 103  H. Əliyeva
27Модернизм – демифологизация истории ХХI века  Məqalə“İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişafı” II Beynəlxalq elmi konfrasın materialları Bakı, 7-9 iyun 2012Səh. 57 – 60  H.Əliyeva            
28Psixoloji xidmətin diadasımetodik vəsaitBakı “Azərnəşr” 2012340 Səh.A.Zamanov H. Əliyeva G.Əlixanova
29    
30
Münasibətlərin göyqurşağı     Sosial işin əsaslarımetodik vəsait     dərslikBakı “Azərnəşr” 2013     “Təhsil işçisi mətbəəsi MMC”  2014 çapda.280 Səh.     618 Səh.H. Əliyeva Ş.Məsimova     A. Zamanov H. Əliyeva
31Məktəbəqədər psixologiyaya giriş    Dərs vəsaitiBakı “AFPOliqrAF” mətbəəsi 2022260 Səh.H.İ.Əliyeva N.M.Rüstəmova
32Psixokorreksiyaya giriş    DərslikBakı “Hədəf” mətbəəsi280 Səh.Hökümə Əliyeva

Online Qeydiyyat