Ad, soyad, atasının adı:

 • Nigar Hadi qızı Muradova

Təvəllüd:

 • 18.09.1983

Əlaqə (Mail, Telefon):

Təhsil: Ali

 • Magistratura – Bakı Dövlət Universiteti, Klinik psixologiya, 2004-2006
 • Bakalavr – Bakı Dövlət Universiteti, Psixologiya, 2000-2004
 • I-XI siniflər – Sabunçu rayonu 252 saylı məktəb

İş fəaliyyəti (Vəzifə, işlədiyi yer):

 • 2006-2007ci illər – ADPU-nun Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasında saathesabı müəllim;
 • 2009-cu ildən bu günədək – ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasında müəllim;
 • 2018-ci ildən bu günədək – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda  Psixoloji xidmət və reabilitasiya şöbəsində klinik psixoloq

Bakalavr pilləsində tədris etdiyi fənlər:

 • Psixologiya
 • Ailənin psixoterapiyası

Tədqiqat sahələri:

 • Ailədaxili münasibətlər
 • Şəxsiyyət tipləri və şəxsiyyət pozuntuları

İştirak etdiyi  bəzi yerli və beynəlxalq konfranslar, təlimlər, seminarlar.

12.01.2019-13.01.2019 Mehmet Engin Denizin “İnnovative psychology”elmi praktik təlimində iştirak etmişdir;

23 fevral 2019-cu ildə “Qorxu və fobiyaların aradan qaldırılmasında müxtəlif psixoloji yanaşmalar” mövzusunda keçirilən simpoziumunda  iştirak etmişdir;

2019-cu ildə Tələbə psixoloqların 1ci ümumrespublika konfransında iştirak etmişdir;

25-26 iyul 2019-cu ildə “Psixologiya zirvəsi:Problemlər, perspektivlər və yeni yanaşmalar” Beynəlxalq Konfransında  iştirak etmişdir;

12 avqust 2020-ci ildə Mustafa Çay NLP ilə “Korkularınızı güce dönüştürün” seminarında iştirak etmişdir;

19 mart və 30 mart 2021-ci ildə baş tutan Uluslararası travma sempoziumunda iştirak etmişdir;

22-28 avqust 2021-ci il tarixində İstanbulda 5N 1K psikolojik danışmanlık və eğitim merkezinin  təşkil etdiyi Klinik psixologiya təcrübə kursunu keçmişdir;

13-14 noyabr 2021-ci il tarixində “Vajinismus-disparoni” (20 saat nəzəri və 4 saat supervizya) modulunda iştirak edərək Seksofonksiyonel cinsel terapi katılım sertifikatı almışdır;

02.11.2021-ci il tarixində “Qidalanma pozuntuları” (4 saatlıq) Orxan Fərəclinin  təlimində iştirak etmişdir;

2021-ci il ərzində Boğaziçi Campusun təşkil etdiyi Koqnitiv biheviorial təlimində iştirak edib beynəlxalq koqnitiv terapevt sertifikatını almışdır;

12 noyabr 2022-ci ildə 5N 1K Psixoakademi psixolojik danışmanlık ve eğitim merkezinin  təşkil etdiyi Psixologiya zirvəsi konfransında  iştirak etmişdir.

Seçilmiş əsərləri:

 • Şəxsiyyətin ikiləşməsi fenomeni // Psixologiya jurnalı. № 1. Bakı: 2006. səh. 95-98
 • Şəxsiyyətin inkişafı və pozulmalarının elmi nəzəri tədqiqi // Psixologiya jurnalı. № 2. Bakı: 2006. səh. 116-119 
 • Şəxsiyyətin “Mən”inin ikiləşməsi fenomeni (patopsixoloji aspekt) / “21ci əsr: Mülahizələr, Düşüncələr”. Bakı: 2005. səh. 148-149
 • Şəxsiyyətin “Mən” inin ikiləşməsi fenomeni / Gənc tədqiqatçıların “21 ci əsr: Mülahizələr, Düşüncələr” mövzusunda elmi-praktik konfransının materialları. Bakı: 16 may 2006. səh. 122-123
 • Şəxsiyyətin formalaşmasında uşaqlıq dövrünün rolu. Bakı: 2013
 • Uşağın tərbiyəsində bəzi psixoloji cəhətlərin nəzərə alınması / “İnsan qloballaşma epoxasında: dünən və bu gün” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı: 2016. səh. 43-45.
 • Yaddaşlarda iz qoyan insan / “Əbdül Əlizadə: Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə” Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı: 6 dekabr 2017. səh. 160- 163
 • Ailədaxili münasibətlərdə güvən duyğusunun olmasının psixoloji məsələləri / “Əbdül Əlizadə: Ənənəvi  təhsildən təfəkkür məktəbinə” Respublika elmi praktik konfransının materialları Bakı 6 dekabr 2017 səh 207-210
 • Ailə mühitinin şəxsiyyətin inkişafına təsiri / Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri. Cild 85. Bakı: 2018. səh. 203-207
 • Ailədaxili münasibətlərdə qısqanclıq / “Psixologiya zirvəsi: Problemlər, perspektivlər və yeni yanaşmalar” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: 2020. səh. 27-29
 • Şəxsiyyətin formalaşmasında ailənin rolu // Elmi tarixi jurnal. Bakı: 2021. səh. 67-74    www.hosj.az 
 • Milli mənəvi xüsusiyyətlərimiz / “Vətən müharibəsi konteksində gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: 9 dekabr 2022.

Online Qeydiyyat