DAVRANIŞ POZUNTUSUNUN PSİXODİAQNOSTİKA VƏ PSİXOKORREKSİYASI ÜZRƏ İXTİSASARTIRMA TƏHSİLİNƏ QEYDİYYAT BAŞLADI❗

DAVRANIŞ POZUNTUSUNUN PSİXODİAQNOSTİKA VƏ PSİXOKORREKSİYASI ÜZRƏ İXTİSASARTIRMA TƏHSİLİNƏ QEYDİYYAT BAŞLADI❗

✅Bildiyiniz kimi, inkişafın özü ilə gətirdiyi çətinliklərlə yanaşı, uşağın həyatında baş verən gözlənilməz dəyişikliklərin və neqativ hadisələrin də davranışlara böyük təsiri
var. Bunlara yaşayış yerini, məktəbi dəyişdirmək, yeni bacı və ya qardaşın doğulması, ailə fərdlərindən birinin ölümü, ana-atanın boşanması və s. kimi hadisələr aiddir. Uşaqlar böyüklərin malik olduğu güclü iradəyə, idrak bacarıqlarına, həyat
təcrübələrinə sahib olmadıqları üçün valideynlərin dəstəyi olmadan bunların öhdəsindən asanlıqla gələ bilməzlər və adaptasiya olmaqda çətinlik çəkərlər. Buna görə günümüzdə davranış pozuntusu olan uşaq və yeniyetmələrlə psixoloji işin aparılması
önəmli məsələlərdən biridir. Davranış pozuntusunun psixodiaqnostikası və psixokorreksiyası üzrə ixtisasartırma təhsilinin proqramında bütün bu narahatlıqlarla iş zamanı istifadə edə biləcəyiniz yanaşmalar, psixoterapevtik texnikalar cəmlənmişdir.

🔻 Dövlət nümunəli sertifikatlı ixtisasartırma təhsili

📌 3 aylıq 60 akademik saat, 10 kredit

📝 Oxu materialı və dövlət nümunəli sertifikat

📍İxtisasartırma kursundan əldə etdiyiniz sertifikat bütün dövlət və özəl müəssisələrdə keçərlidir❗️

☎️Qeydiyyat üçün: 055 217 28 01

Son məqalələr

Online Qeydiyyat