Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurasının üzvləri

 1. Bəxtiyar Həmzə oğlu Əliyev – AMEA-nın müxbir üzvü, psixologiya elmləri doktoru, professor – Sədr
 2. Elnur Məcnun oğlu Rüstəmov – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu MMC-nin sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru – Sədr müavini
 3. Məhərrəm Sabir oğlu Əliyev – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun şöbə müdiri, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi psixologiya kafedrasının dosenti, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru – Elmi katib
 4. Rəna Həmid qızı Qədirova – Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının professoru, psixologiya elmləri doktoru 
 5. Ramiz İbrahim oğlu Əliyev – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Etika Şurasının sədri, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi psixologiya kafedrasının müdiri, psixologiya elmləri doktoru, professor
 6. Gülnarə Kazım qızı Qurbanova – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Rəhbər Dövlət İdarəçiliyi Kadrlarının İxtisasının Artırılması İnstitutunun direktoru, psixologiya elmləri doktoru, professor
 7. Rəşid Vəkil oğlu Cabbarov – Bakı Dövlət Universitetinin Sosial və pedaqoji psixologiya  kafedrasının dosenti, psixologiya elmləri doktoru
 8. Araz Manuçehri Lalei – Səhiyyə Nazirliyinin Baş narkoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 9. Hökümə İmran qızı Əliyeva – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun şöbə müdiri, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 10. Ceyhun Qurbanalı oğlu Alıyev – Azərbaycan Dillər Universitetinin Psixologiya kafedrasının dosenti, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 11. Müşfiq Hüseyn oğlu Mustafayev – Bakı  Dövlət Universitetinin Sosial və pedaqoji psixologiya  kafedrasının dosenti, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 12. Mətanət Valeh qızı Əliyeva – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun şöbə müdiri
 13.  Seyyid-Zeynəb Miriltizam qızı Əliyeva– Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun nəznində fəaliyyət göstərən Psixoloji Xidmət və Reabiltasiya Mərkəzinin direktoru,psixoloq

Online Qeydiyyat