Psixologiyanın əsasları

İxtisasartırma kursu

Psixologiyanın əsasları (90 saat)

Məqsəd: Dinləyicilərdə baza anlayışlar haqqında əsaslı təsəvvür yaratmaqla,  psixologiyanın digər sahələrini asanlıqla öyrənmək üçün fundament formalaşdırmaq; psixologiya təhsili almaq üçün gərəkli dərin biliklər  və praktiki bacarıqlar formalaşdırmaq.

Auditoriya: Psixoloq olan, o cümlədən qeyri-ixtisas sahibi olub psixologiya sahəsində çalışan mütəxəssislər, psixologiya və təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr

Təlimçilər: Müvafiq sahə üzrə peşəkar mütəxəssislər

“Psixologiyanın əsasları” kursunun proqramına  daxildir:

  1. Psixologiyanın tarixi (10 saat)
  2. Ümumi psixologiya (10 saat)
  3. İnkişaf və yaş psixologiyası (10 saat)
  4. Şəxsiyyət psixologiyası (10 saat)
  5. Sosial psixologiya (10 saat)
  6. Klinik psixologiya (10 saat)
  7. Psixoloji konsultasiyanın əsasları (10 saat)
  8. Psixoterapiyaya giriş (10 saat)
  9. Psixodiaqnostikanın əsasları (10 saat)

İş üsulları:

mühazirələr, təqdimatlar, keyslər və s.

Proqramı bitirdikdən sonra Sizə müvafiq kursu bitirməklə bağlı İxtisasartırma haqqında Sənəd verilir.

Qeydiyyat üçün:

Ünvan: Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti 38, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Telefon: (+99412) 480-36-29

WhatsApp: (+99470) 268-27-08

E-mail: [email protected]

Online Qeydiyyat