Adaptasiya olunan testlər

Qavranılan Məktəb Təcrübəsi Şkalası

Qavranılan Məktəb Təcrübəsi Şkalası

Müəllimlərim şagirdlərə akademik performansları barədə faydalı rəy verirlər

Qətiyyən razı deyiləm
Razı deyiləm
Nə razıyam, nə də deyiləm
Razıyam
Tamamilə razıyam

Online Qeydiyyat