Aytəkin Zeynallı

2023-cü ildə Xəzər Universiteti Psixologiya ixtisası məzunu olmuşdur.

7 may və 2 oktyabr tarixləri arasında “Rasional Emosional& Kognitiv Davranış Terapiyası” kursunun sertifikatlı məzunudur.

Online Qeydiyyat