Uşaq inkişafı və psixologiyası

İxtisasartırma təhsili

Uşaq inkişafı və psixologiyası (162 saat-72 saat canlı, 90 saat online)

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Türkiyənin Yıldız Teknik Üniversitesi ilə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən “Uşaq inkişafı və psixologiyası” (Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi) ixtisasartırma təhsili

Məqsəd: Dinləyicilərdə uşaq psixologiyası haqqında fundamental bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşdırmaq; uşaqların inkişafı ilə bağlı nəzəri və praktiki biliklər vermək, həmçinin uşaqlarda özünü göstərə biləcək bu və ya digər psixoloji problemlərlə praktiki işləmək bacarıqları formalaşdırmaq.

Auditoriya: Psixoloqlar, o cümlədən məktəb psixoloqları, tərbiyəçilər, psixologiya və təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr

Təlimçilər: Peşəkar xarici və yerli mütəxəssislər 

“Uşaq inkişafı və psixologiyası” kursunun proqramına  daxildir:

 • Uşaqlarda davranış pozuntuları
 • Cinsi inkişaf və cinsi tərbiyə
 • İnkişaf psixopatologiyası
 • Uşaq inkişafında klinik texnikaların tətbiqi
 • Üstün zəkalı uşaqların inkişafı və təhsili
 • Montessori yanaşması
 • Uşaqlarla düzgün ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması
 • Uşaq və Yeniyetmələr üçün Psixoloji Testlər
 • Məktəbəqədər Yaş dövründə inkişaf
 • Valideynlik bacarıqları
 • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar və valideynləri
 • Məktəbəqədər Yaş dövründə Şəxsiyyətin və dəyərlərin formalaşdırılması təlimi
 • Məktəbəqədər Yaş dövründə Emosional və Davranış Pozuntuları
 • Nitq Problemlərinin təsnifatı
 • Nitq problemlərini yaradan səbəblər
 • Nitq Pozuntularının simptomatikası
 • Kiçik Məktəblilərdə Emosional və Davranış Pozuntuları
 • Uşaq və Yeniyetmələrdə düzgün (tipik) inkişaf
 • Uşaq və Yeniyetmələrdə asılılıq
 • Uşaqların davranış və vərdişlərini idarəetmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi.
 • Özünütərbiyə.
 • Uşaq və Yeniyetmələrdə Məktəbə adaptasiya
 • Uşaqlarda sosial və emosional inkişaf
 • Uşaqlarda inkişaf pozuntuları

 İş üsulları:

Canlı və online mühazirələr, təqdimatlar, keyslər və s.

Proqramı bitirdikdən sonra Sizə müvafiq kursu bitirməklə bağlı rəsmi İxtisasartırma haqqında Beynəlxalq Sertifikat verilir.

Qeydiyyat üçün:

Ünvan: Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti 38, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Telefon: (+99412) 480-36-29

WhatsApp: (+99470) 268-27-08

E-mail: [email protected]

Online Qeydiyyat