Neyrolinqvistik proqramlaşdırma

Şəxsi inkişaf təlimi

NLP Praktik Sertifikat Təlimi (56 saat)

Məqsəd: Dinləyicilərdə neyrolinqvistik proqramlaşdırma üzrə praktikə xas olan bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması.

Auditoriya: Neyrolinqvistik proqramlaşdırmanı öyrənmək istəyən şəxslər

Təlimçi: müvafiq sahə üzrə peşəkar mütəxəssislər

“NLP Praktik Sertifikat Təlimi” kursunun proqramına aşağıdakı mövzular daxildir:

I Modul. (7 saat)

NLP-nin Nəzəri və Praktik Əsasları. Öyrənmə Səviyyələri. 3T Qaydası. Avtomatik Pilot. Adətlər. NLP-nin Təməli. NLP-nin 4 Ayağı. Dəyişmənin Təməlləri. NLP-nin Fərziyyələri. Universal Qanunlar. Şüur  və  Şüursuzluq. Beyin  Dalğaları. Hal/Fokus. 4N1H1K  Formulu. Assosiasiya  və Dissosiasiya. Resurs və Qeyri-Resurs Halı. Şəxsiyyət Tipləri.

II Modul. (7 saat)

Ekologiya. Reprezentativ  Sistemlər:  Vizual,  Audial  və Kinestetik. Altmodallıqlar.

III Modul.

Münasibətlər. Effektiv Ünsiyyət. Kalibrasiya və Rapport. Manipulyasiya. NLP-də Məntiqi və Neyroloji Səviyyələr.


IV  Modul. (7 saat)

Sandviç Texnikası. Qavrama Mövqeləri: əsas: Mən, Başqası və Neytral; əlavə: Biz və Universal. Vizual Texnikalar: Rəsmi Komikləşdirmək. Səhnə  Qorxusu  Texnikasi.  Rəsmi  Silmək.  Rəsm Çərçivəsi. Rəsmi Yox Etmək. Rəsmi Əritmək. Rəsmin Arxasından Baxmaq. İki Rəsmə Eyni Anda Baxmaq. Rəsmi partlatmaq. Rəsmi dəyişdirmək.Sprey Boya.Fotomontaj.


V Modul. (7 saat)

Audial  Texnikalar:  Səsi  Yox  Etmək  Texnikaları.  Səsi  Azaltmaq.  Səsi Komikləşdirmək.

Səsi Dəyişdirmək.Təlqin Qəlibləri. Kinestetik  Texnika:  Hisslərin  Xəritəsi.  Hissləri  

Yox Etmək.  Swish Texnikası.

VI Modul. (7 saat)

Sürətli Fobiya  texnikası. Vizual-Kinestetik Dissosiasiya Texnikası. Vizual Təzyiq Texnikası. Ağrı Kəsmək Texnikası.
Lövbər  və Sinesteziyalar. Təbii  və  Xarici lövbərlər.  Lövbərlərin  Təsnifatı. Lövbər  Atma  Üsulları. Toplanan və Qaynaq (inteqrativ) Lövbərlər. Zəncirləmə Lövbərlər. Lövbərlərin Aradan Qaldırılması. Mükəmməllik  halqası.

VII Modul. (7 saat)
Meta-model:  Doğru  Sual  Vermək  və  Cavab  Almaq  Üsulları. Ümumiləşdirmə,  Təhrifetmə  və  Silmə.  Milton-model:  Erikson  Hipnozuna  Giriş. Milton Dil Modeli. Trans. Metafor Formalaşdırma. Metaproqramlara Giriş.
Uğurun Formulu. Həyat Çarxı Çalışması.

VIII  Modul.  (7 saat)
NLP-də Yaxşı Formulə Edilmiş Nəticə anlayışı. Hədəf. SMART  Modeli. Dekart  Koordinatı. TOTE  Modeli. W.Disneyin  Strategiyası. SCORE  Modeli. E.Bononun  6  Papaqlı Düşünmə Texnikası.
Davranış  və  Niyyətlər. Çərçivələmə  və  Yenidən  Çərçivələmə. Məna  və Kontekstin  Yenidən  Çərçivələndirilməsi. Şəxsiyyətin Hissələri. Sarkac Texnikası. 6 Addımda Yenidən Çərçivələmə.
Karpman  Üçbucağı:  Ünsiyyətdə və Psixoterapiyada İstifadəsi.


İş üsulları:

Slaydlarla izah, video keyslər, praktik nümunə və çalışmalar, evə tapşırıqlar və s.

Proqramı bitirdikdən sonra Sizə müvafiq kursu bitirməklə bağlı yerli və beynəlxalq Sertifikat (istək üzərinə) verilir.

Qeydiyyat üçün:

Ünvan: Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti 38, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Telefon: (+99412) 480-36-29

WhatsApp: (+99470) 268-27-08

E-mail: [email protected]

Online Qeydiyyat