Psixoanalizə giriş

İxtisasartırma kursu

Psixoanalizə giriş (44 saat)

Məqsəd: Dinləyicilərdə psixoanaliz və psixoanalitik psixoterapiya sahəsində dərin bilik və praktiki bacarıqlar formalaşdırmaq

Auditoriya: Ali psixoloji və ya tibbi təhsili olanlar, həmçinin müvafiq ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr

Təlimçilər: Müvafiq sahə üzrə peşəkar mütəxəssislər

“Psixoanalizə giriş” kursunun proqramına aşağıdakı mövzular daxildir:

 1. Psixoanalizin yaranmasının mədəni-tarixi şərtləri
 2. Metapsixologiya və şüursuzluq
 3. Psixi aparatın funksiyaları
 4. Yuxuğörmə nəzəriyyəsi
 5. Psixoseksual inkişaf konsepsiyası
 6. Psixi travma
 7. Nevrozların psixoanalitik nəzəriyyəsi
 8. Drayv, libido və narsissizm
 9. Müdafiə mexanizmləri
 10. Müqavimət və köçürmə. Əksköçürmə
 11. Obyekt münasibətləri nəzəriyyəsi
 12. Xarakterin psixoanalitik konsepsiyası
 13. Narsistik şəxsiyyət
 14. Affektiv pozuntuların psixoanalizi
 15. Şəxsiyyətin sərhəd pozuntuları
 16. Şəxsiyyətin psixotik pozuntuları
 17. Psixoanalitik (psixodinamik) terapiyanın əsas prinsipləri
 18. Mədəniyyətin psixoanalitik konsepsiyası
 19. Destruktiv davranışın psixoanalizi
 20. Bədii yaradıcılığın psixoanalizi
 21. Kütləvi proseslərin psixoanalizi
 22. Müasir psixoanalitik istiqamətlər

İş üsulları:

mühazirələr, təqdimatlar, xəstəlik nümunələrinin təhlili, röya yozumları, yanılma təhlilləri və s.

Proqramı bitirdikdən sonra Sizə müvafiq kursu bitirməklə bağlı İxtisasartırma haqqında Sənəd verilir.

Qeydiyyat üçün:

Ünvan: Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti 38, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Telefon: (+99412) 480-36-29

WhatsApp: (+99470) 268-27-08

E-mail: [email protected]

Online Qeydiyyat