Ailə danışmanlığı

İxtisaslaşma kursu

AİLƏ PSİXOTERAPİYASI (450 saat)

Məqsəd: Dinləyicilərdə ailə psixoterapiyası haqqında zəngin psixoloji, hüquqi və tibbi nəzəri biliklərlə yanaşı, praktik istiqmətdə bacarıq və vərdişləri formalaşdırılmaqla peşəkar ailə psixoterapevtləri yetişdirmək.            

Auditoriya: Proqramda yalnız psixologiya, sosiologiya, sosial iş, təhsildə sosial-psixoloji xidmət, korreksiyaedici təlim ixtisasını bitirmiş və ya təhsili davam edən (3-cü və 4-cü kurs tələbələri) şəxslər, həkimlər və rezidentura tələbələri iştirak edə bilərlər.

Dərsin Dili: Türk dili

Dərsin Forması: Məcburi

Dərsin Keçirilmə Üsulu: Üz-üzə/Distant

Dərsi Təqdim edən Qurum: Yıldız SEM

Dərsin müddəti: 450 saatlıq proqram həftədə 2 dəfə 6 saat olmaqla 6 ay müddətində

Təlimçilər: Yildiz Teknik Universitetinin professor-müəllim heyəti:

  • Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN
  • Doç. Dr. Bülent ALCI
  • Prof. Dr. Ali ERYILMAZ
  • Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
  • Dr. Öğretim Üyesi Seher Merve ERUS
  • Uzm. Psk. Dan/Arş. Gör. Ceren BEKTAŞ AYDIN
  • Prof. Dr. M. Engin DENİZ
  • Dr. Öğretim Üyesi Sema AYDIN
  • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali Kaplan.

“Ailə psixoterapiyasi” kursunun proqramına aşağıdakı mövzular daxildir:

Ailə təhsili

Təhsil və ailə ilə bağlı əsas anlayışlar. Təhsil prosesinin funksiyaları. 21-ci əsr bacarıqları. Ailə institutunun əsas vəzifələri. Ailə təhsili tətbiqlərində olmalı xüsusiyyətlər. Ailələrin təhsil ehtiyaclarının müəyyən edilməsi. Ailə üzvlərinin öhdəlikləri. Türkiyədə və dünyada ailələrin müxtəlif xüsusiyyətlərinə əsaslanan tədqiqat nəticələri. Ailə təhsili proqramları. Ailə təhsili modullarından nümunələr.

Ailə təliminin tədris problemləri

Təlim və tədrisin əsas anlayışları. Təlim proqramları və elementləri. Uşaqların təlim və tədris xüsusiyyətləri baxımından tanınması. Öyrənmə prosesində uşaqlara verilə biləcək dəstək. Məktəb həyatında rast gəlinən problemlər və onların həlli yolları. Tədris prosesini dəstəkləmək üçün istifadə edilə biləcək metod və texnikalar. Pandemiyadan sonra uşaqların təhsil prosesinə adaptasiyası və həlli ilə bağlı təkliflər. Planlı dərs çalışma. Evdə təhsil və xaricdən nümunələr.

Pozitiv psixologiya

Pozitiv Psixologiya ilə tanış olmaq. Fəlsəfi, mədəni və psixoloji əsasları ilə xoşbəxtlik. Xoşbəxtlik nəzəriyyələri. Xoşbəxtliyi artıran strategiyalar. Xoşbəxtliyin təkamülü. Dini inancın tələblərini yerinə yetirərək xoşbəxt olmaq. Ətraf mühitlə əlaqə quraraq xoşbəxt olmaq. İstəkləri təmin etməklə xoşbəxt olmaq. Psixi nəzarət etmək. Pozitiv psixologiyada insanların xoşbəxtliyi ilə bağlı psixoloji strukturlar.

Psixopatologiya

Psixi pozuntuların müəyyən edilməsi. Psixi pozuntuların səbəbləri. Təşviş pozuntuları. Affektiv pozuntular. Şəxsiyyət pozuntuları. Dissosiativ pozuntular. Maddələrdən asılılıq. Qida pozuntuları. Uşaqlıqda müşahidə olunan pozuntular. Psixotik pozuntular.

Ailə psixoterapiyası nəzəriyyələri

Ailənin tərifi. Sağlam və qeyri-sağlam ailə. Sistematik ailə psixoterapiyası. Struktur ailə psixoterapiyası. Koqnitiv-bihevioral  ailə psixoterapiyası. Adlerian psixoterapiya. Pozitiv ailə psixoterapiyası.

Ailə sağlamlığı

Ailə sağlamlığı və əhatə dairəsi. Ailə sağlamlığının fizioloji müayinəsi. Cinsi yolla keçən xəstəliklər. Ailə planlaşdırılma üsulları. Bədən və fiziologiya. Qida pozğunluqları. Bədənin psixopatologiyası. Bədənin psixoterapiyası

Uşaqda davranış pozuntuları

Emosional və Davranış pozuntularının tərifi. Davranış pozuntuları. Qarşı gəlmə pozuntusu. Diqqət əskikliyi və hiperaktivlik pozuntusu. Təşviş-həyəcan pozuntuları. Autizm Spektr Pozuntusu. Böyük Qrup Müzakirəsi: Uşaqlarda Davranış Problemləri Kontekstində Valideyn Münasibətləri və Media. Davranış Problemləri üçün Müdaxilə Proqramlarının Təhlili. Web 2.0 vasitəsilə Davranış Problemləri üçün Müdaxilə Proqramının Dizaynı.

Valideyn bacarıqları

Ailə və valideynlik haqqında əsas anlayışlar. Ailə və Valideyn Təhsilinin Məqsədləri. Dünəndən Bu günə Ailə və Valideyn Təhsili. Valideynlik haqqında nəzəriyyələr. Valideynlər üçün Təhsil və Dəstək Proqramları. Effektiv Ailə-Məktəb-Cəmiyyət Münasibətləri. Valideyn təlimlərimdə istifadə olunan metodlar. Ailə Təhsilində  Valideyn hüquqları ilə bağlı qanunlar və Etik qaydalar- Fərdi görüşlər. Böyük Qrup Müzakirəsi: Qlobal miqyasda Ailə İnstitutu və Valideynlik Konsepsiyasında Dəyişikliklər və səbəbləri. Web 2.0 vasitəsilə Valideyn Təhsili Proqramının Dizaynı.

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağı olan ailələr

Xüsusi Təhsillə Əlaqədar Əsas Anlayışların Tərifi. Xüsusi Ehtiyacı Olan  Uşağı Olan Ailələrin Emosional Xüsusiyyətləri. Xüsusi Ehtiyacı Olan Uşağı Olan Ailələrin Davranış Xüsusiyyətləri. Xüsusi Ehtiyac Növləri və Xüsusiyyətləri. Keys analizi. Xüsusi Ehtiyacı Olan Uşaqları Olan Ailələr üçün Müdaxilə Proqramları.

Psixoloji konsultasiya prinsipləri və texnikaları

Konsultasiya Prinsipləri. Konsultasiya Bacarıqları. Terapevtik münasibət. Təməl səviyyə terapevtik texnikalar: Konfiqurasiya. Aktiv dinləmə. Yaxından maraqlanma. Sual vermə. Minimum səviyyədə təşviq. Hisslərin proyeksiyası. Məzmunu əks etdirmə. Fərdiləşdirmə. Xülasə. Birləşdirmə. Səssizlik. Paylaşdırma. Özünü açıqlama. Üzləşdirmə. Terapevtik şərtlər: Empatiya. Hörmət. Şəffaflıq. Hissiyat. Münasibətlərdə indi və burada.

Koqnitiv-bihevioral ailə psixoterapiyası

Bihevioral Ailə Psixoterapiyası. Koqnitiv-Bihevioral Ailə Psixoterapiyası. Bihevioral və Koqnitiv-Bihevioral Ailə Psixoterapiyaları. Bihevioral Valideyn Təhsili. Koqnitiv-Bihevioral Ailə Psixoterapiyası. Koqnitiv-Bihevioral Ailə Psixoterapiyasında psixoloqun rolu. Koqnitiv-Bihevioral Ailə Psixoterapiyası Prosesi. Koqnitiv-Bihevioral Ailə Psixoterapiyası Texnikaları. Koqnitiv-Bihevioral Ailə Psixoterapiyasının Güclü tərəfləri. Koqnitiv-Bihevioral Ailə Psixoterapiyasının Məhdudiyyətləri. Keys Analizi.

Həll mərkəzli ailə psixoterapiyası

Həll Mərkəzli Ailə Psixoterapiyası. Həll Mərkəzli Ailə Psixoterapiyasında psixoloqun rolu. Həll Mərkəzli Ailə Psixoterapiyası Prosesi. Həll Mərkəzli Ailə Psixoterapiyası Texnikaları. Həll Mərkəzli Ailə Psixoterapiyasının Güclü tərəfləri. Həll Mərkəzli Ailə Psixoterapiyasının Məhdudiyyətləri. Keys Analizi.

Ailə psixoterapiyası prosesi

Ailə Psixoterapiyasında Ailənin İştirakı. Ailə Psixoterapiya Prosesi. İlkin müsahibə. İlk Seanslar. Orta mərhələ. Sonlandırma mərhələsi. Monitorinq mərhələsi. Bütün prosesdə nəzərə alınmalı olan məqamlar.

Ailə psixoterapiyasında superviziya

Bir cütlük və ya ailə üzvləri ilə görüş. Sessiya xülasəsini dəyərləndirmə. Sessiyanın deşifrəsini dəyərləndirmə. Sessiyanı dəyərləndirmə. Qrup superviziyası

Ailə hüququ

Ailənin Əsas Anlayışları, Ailə Hüququnda üstünlük təşkil edən Prinsiplər. Nişanlanma, Şərtlər və Hüquqi Nəticələr. Nikah, onun şərtləri, nikah maneələri, nikahın olmaması və etibarsızlığı. Nikah Birliyi, Nikah Birliyindən irəli gələn hüquq və öhdəliklər. Nikah birliyinin qorunması;  6284 saylı Qanuna əsasən görüləcək tədbirlər. Nikahın pozulması, Boşanma, Boşanma Səbəbləri və Boşanmanın Nəticələri. Mal Rejimləri. Nəsil (Təbii Nəsil, Süni Nəsil/Övladlığa götürmə), Atalıq İşi, Tanınma. Qəyyumluğun əhatə dairəsi, uşaq dəstəyi, qəyyumluğa xitam verilməsi. Qəyyumluq orqanları, qəyyum və qəyyum, qəyyumluq tələb edən vəziyyətlər. Hüquq Məsləhəti, Aliment

Uşaq hüquqları və qanunu

Uşaq hüquqları və uşaq hüququ anlayışı. Uşaq hüququnun milli və beynəlxalq mənbələri. Şəxsiyyət, başlanğıc və sonluğu. Uşağın nəsli. Qəyyumluq.

Ailədə etinasızlıq, istismar və travma

Etinasızlıq. Fiziki istismar. Emosional istismar. Cinsi istismar. Türkiyədə və dünyada etinasızlıq və istismarın yayılması. Hüquqi sanksiyalar. Ailə psixoloqlarının etinasızlıq və istismar ilə işləmək üçün adekvatlığı və məhdudiyyətləri. Etinatsızlığa və emosional istismara səbəb olan ailə problemləri. Ailə psixoterapiyası prosesində etinasızlığa və emosional istismara səbəb olan problemlərlə işləmək.

Psixoloji konsultasiya prinsipləri və texnikaları

Bowen Ailə Psixoterapiyası Texnikaları. Struktur Ailə Psixoterapiyası Texnikaları. Təcrübi Ailə Psixoterapiyası Texnikaları. Həll Mərkəzli Ailə Psixoterapiyası Texnikaları. Video nümunələri ilə texnikaların araşdırılması. Dərs mühitində texnikaların tətbiqi və rəylərin alınması.

Psixoloji testlər

Yaxşı Diaqnostik Testlərin Xüsusiyyətləri. Ailə Psixoterapiyasında işlənilən fərqli problemlər və əlaqədar Diaqnostik Testlər. Likert Tipi Diaqnostik Testlərin Hesablanması. Dərs mühitində testlərin tətbiqi, hesablanması və şərhi.

Psixoloji konsultasiya nəzəriyyələri

Psixoanalitik nəzəriyyə. Transaksiya təhlili. Humanizm nəzəriyyəsi. Eksiztensial nəzəriyyə/ Loqoterapiya. Bihevioral nəzəriyyə.

İnterpersonal (şəxsiyyətlərarası) münasibətlər və ünsiyyət

Effektiv Ünsiyyət Bacarıqları (Sən Dili-Mən Dili, Empatiya Qurma, Təməl Səviyyə Terapevtik Bacarıqlar). Ailədə Ünsiyyət. Bədən Dili. Münaqişənin həlli. Ailə Psixoloqunun açıqlaması.

Sosial bacarıq təlimi

Sosial Bacarıqların Tərifi və Ölçüləri. Sosial Bacarıqlar Nəzəriyyələri. Emosiyaların və Hisslərin Tənzimlənməsi. Utancaqlıq. İnadkarlıq Təlimi. Sosial Bacarıqlar üzrə Psixotəhsil Proqramları.

Superviziya

Görüş. Sessiya xülasəsini dəyərləndirmə. Sessiyanın deşifrəsini dəyərləndirmə. Sessiyanı dəyərləndirmə. Qrup superviziyası.

İş üsulları:

mühazirələr, təqdimatlar, xəstəlik nümunələrinin təhlili və s.

Proqramı bitirdikdən sonra Sizə müvafiq kursu bitirməklə bağlı Beynəlxalq sertifikat verilir.

İştirakçı sayı limitlidir, öncədən qeydiyyat mütləqdir.

Qeydiyyat üçün:

Ünvan: Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti 38, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Telefon: (+99412) 480-36-29

Mobil/WhatsApp: (+99455) 294-27-00

E-mail: [email protected]

Online Qeydiyyat