Əminə Əliyeva

Mən Əminə Əliyeva 2020-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya ixtisası SABAH qrupu məzunuyam. 2022-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi psixologiya ixtisasından məzun olmuşam. Hazırda Ümumidünya Səhiyyə Təşkilatında klinik-tibbi psixoloq və eyni zamanda Odlar Yurdu Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. 2022-ci ildə “Rasiyonal&Emosional Koqnitiv Davranış Terapiyası” kursuna başladım, hazırda həmin kursun sertifikatlı məzunuyam.

Son məqalələr

Online Qeydiyyat