Ülviyyə Nehmətova

ADPU-nun “Ümumi psixologiya” ixtisası üzrə doktorantı, Bakı Qızlar Universitetinin müəllimi, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Yaş və inkişaf” şöbəsinin elmi işçi, Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin praktik psixoloqu.

2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Təhsildə Sosial Psixoloji Xidmət ixtisası üzrə bakalavr təhsilini,2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumu psixologiya ixtisası üzrə magistratura təhsilini tamamlamışdır. Bununla yanaşı eyni universitetin eyni ixtisası üzrə doktorantıdır. Hazırda Bakı Qızlar Universitetinin müəllimi, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Yaş və inkişaf” şöbəsinin elmi işçi, Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin praktik psixoloqu olaraq fəaliyyət göstərir.
2022-ci ildə keçirilmiş “Rasional&Emosional Koqnitiv Davranış Terapiyası” kursunun sertifikatlı məzunudur.
“Azərbaycanlı yetkinlərdə sosial bağlılıq, psixoloji rifah va psixoloji dözümlülük arasındakı alaqə” (Exploring the relationship between social connectedness and mental wellbeing: the mediating role of psychological resilience among adults in Azerbaijan) adlı elmi məqalə “Springer Nature” elmi bazasına daxil olan “Discover Psychology” jurnalında çap olunub.
“Emosional intellektin müəllimlərin iş məmnunluğuna təsiri: Psixoloji narahatlığın vasitəçi rolu” (The Impact of Emotional Intelligence on Teachers’ Job Satisfaction: Mediating Role of Psychological Distress) adlı məqalə Web of science elmi platformasında yer alan “Beynəlxalq təhsil elmləri” jurnalının (International Journal of educational Sciences) may ayında çap olunmuş 41-ci sayında dərc edilib.

Son məqalələr

Online Qeydiyyat