Ülviyyə Nehmətova

ADPU-nun “Ümumi psixologiya” ixtisası üzrə doktorantı, Bakı Qızlar Universitetinin müəllimi, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Yaş və inkişaf” şöbəsinin elmi işçi, Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin praktik psixoloqu.

Son məqalələr

Online Qeydiyyat