Bu gün Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstututunda “PEP- R psixi inkişaf dəyərləndirməsi” təliminin növbəti dərsi keçirilib

Bu gün Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstututunda “PEP- R psixi inkişaf dəyərləndirməsi” təliminin növbəti dərsi keçirilib.

Təlim hibrid (həm canlı, həm onlayn) şəkildə həyata keçirilib.

Qeyd edək ki, təlimin əsas məqsədi psixoloq, psixopedaqoq və təhsildə sosial psixoloji xidmət əməkdaşları tərəfindən uşaqlarda olan inkişaf ləngiməsinin diaqnozunu və dəyələndirməsini təyin etmək, lazım gəldikdə inkişafa uyğun programın təyin edilməsidir.

Öz zəngin bilik və təcrübələrini iştirakçılarla bölüşdüyü üçün psixoloq Mehriban Ağabalayevaya təşəkkür edirik.

Son məqalələr

Online Qeydiyyat