Category: Elmi Məqalələr

Elmi Məqalələr

Nevrozun etiologiyasına psixoanalitik yanaşma

Açar sözlər: nevroz, etiologiya, psixoanaliz, panseksualizm, libido Nevrozları əmələ gətirən amilləri nəzərdən keçirərkən, onları başlıca olaraq üç qrupa bölmək mümkündür. Klinik qanunauyğunluqlarla heç də həmişə

Read More »

Online Qeydiyyat