Zəngin Kitabxana

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi kitabxanası haqqında məlumat.

Kitabxanamızda psixologiyanın bütün sahələrinə aid müxtəlif müəlliflər tərəfindən qələmə alınmış kitablar: hüquq psixologiyası, ünsiyyət psixologiyası, siyasi psixologiya, ümumi psixologiya, klinik psixologiya, şəxsiyyət psixologiyası, uşaq psixologiyası, yeniyetmələrin psixologiyası, ailə psixologiyası, intiharın psixologiyası, praktik psixologiya, o cümlədən psixoloji testlər toplusu, psixopedaqogika, pedaqogika, fəlsəfə, iqtisadiyyat, tarix, dərs vəsaitləri, hüquq, məcəllələr, politologiya, sosiologiya, seçilmiş əsərlər, “Psixologiya” jurnalı, digər elmi jurnallar, bədii ədəbiyyat nümunələri, lüğətlər, Azərbaycan və rus dillərində psixologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyaları (sosial, pedaqoji, ümumi), həmçinin magistr dissertasiyaları (hüquq, klinik, sosial, ümumi) mövcuddur.

Siz həftə içi hər gün institutumuza gələrək kitabxanamızdan yararlana bilərsiniz.

Online Qeydiyyat