Terapiyası birbaşa beyinin sinir hüceyrələrinə təsir göstərərək hüceyrələrarası cərəyan axınını stimullaşdırır və nizamlayır. Eyni zamanda, tDCS aparatı vasitəsilə həyata keçirilən terapiyanın nəticələri tədqiqatların aparılması üçün də istifadə olunur.

tDCS – daha çox aşağıdakı problemlərin terapiyasında tətbiq olunur:

 • Depressiya;
 • Miqren ağrısının azaldılması;
 • Yuxu pozuntusu;
 • Maddə asılılığı;
 • Parkinson xəstəliyi;
 • Şizofreniya zamanı hallüsinasiyalar;
 • Ağrıların azaldılması;
 • Siqaretə olan istəyin azaldılması;
 • Əhvalın yaxşılaşdırılması;
 • Sürətləndirilmiş öyrənmə DARPA
 • Autizm spektr pozuntusu;
 • Diqqət əskikliyi və hiperaktivlik pozuntusu;
 • Əqli və nitqi inkişaf geriliyi;
 • Motor inkişafın ləngiməsi;
 • Riyazi bacarığın təkmilləşdirilməsi;
 • İnsult zamanı motorikanın bərpası;
 • İnsult zamanı Broca afaziyasının yaxşılaşdırılması.

Online Qeydiyyat