Elmi Məqalələr

İdrak fəaliyyətində gender fərqləri.

Açar sözlər: gender fərqləri, idrak fəallığı, emosiya, gender dimorfizm İdrak fəaliyyəti, idrakın əsas xüsusiyyəti kimi şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir və ontogenezin bütün dövrləri

Ətraflı »

Psixologiyada qavrama probleminin qoyuluşu

Açar sözlər: psixi proses, idrak, intellekt, duyğu, qavrayış, obraz, persepsiya, semantika Müasir təhsilsistemi özünün ənənəvilik və müasirlik prinsipləri ilə zəngindir. Bir tərəfdən pedaqoqlar ənənəvi prinsiplərə

Ətraflı »

Психологические аспекты мультикультурализма

Ключевые слова: мультикультурализм, психологические механизмы, реакции сдвига, сплав культур В последние десятилетия человечество оказалось в ситуации непреходящих военных конфликтов, грозящих непредсказуемыми последствиями и ставящих мир

Ətraflı »

Online Qeydiyyat