Elmi Məqalələr

Психологические аспекты мультикультурализма

Ключевые слова: мультикультурализм, психологические механизмы, реакции сдвига, сплав культур В последние десятилетия человечество оказалось в ситуации непреходящих военных конфликтов, грозящих непредсказуемыми последствиями и ставящих мир

Ətraflı »

ŞƏXSİ SƏRHƏDLƏR NƏDİR?

Açar sözlər: şəxsi sərhəd, aqressiv yanaşma, emosiya, paylaşmaq Biz hamımız doğulduğumuz andan şəxsi sərhədlərimizi yaratmağa və onları inkişaf etdirməyə çalışırıq. Biz özümüz üçün önəmli olanları

Ətraflı »

TÜKƏNMƏ SİNDROMU

Açar sözlər: emosional tükənmə, fiziki tükənmə, zehni tükənmə Müasir dövrdə texnologiyanın inkişafı birlikdə istehsal və səmərə keyfiyyətində gözlə görülən bir azalma diqqəti cəlb edir. Belə olduqda

Ətraflı »

AİLƏDAXİLİ MÜNASİBƏTLƏRDƏ QISQANCLIQ

Açar sözlər: ailə, qısqanclıq, ailədaxili münasibətlər Ailədaxili münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət, anlayış, inamın olması çox vacib ünsürlərdir. Əgər sadaladığım ünsürlər tərəflər arasında olmazsa bu hər iki tərəfi

Ətraflı »

Şəxsiyyət və onun sosial-psixoloji strukturu

Açar sözlər: #şəxsiyyət, #fərd, #fərdiyyət, #struktur, #davranış Şəxsiyyət problemi, onun formalaşmasının və inkişafının sosial-psixoloji məsələləri psixologiya üçün daim aktual mövzu olmuşdur. Psixolgiyada “insan” anlayışı ilə

Ətraflı »

MƏDƏNİYYƏT VƏ QEYRİ-VERBAL DAVRANIŞ

Açar sözlər: verbal və verbal ünsiyyət, qeyri-verbal davranış, mimika Ünsiyyət – həyatımızın ən mühüm tərəfidir. Onun köməyilə  başqaları ilə əlaqələr qurur, fəaliyyət göstərir, qarşılıqlı münasibət

Ətraflı »

Online Qeydiyyat