Elmi Məqalələr

Moda nəzəriyyələrinin təhlili

Moda bəşəriyyət tarixi boyunca cəmiyyətlərin ayrılmaz bir hissəsi olmuşdur. Belə ki, moda cəmiyyətin inkişaf dinamikasını müəy- yən edən müasir cəmiyyətin əsas komponentlərindəndir. Bu gün hamımızın

Ətraflı »

Online Qeydiyyat